Pristup izvorima finansiranja u funkciji razvoja izvoznika – preduzetnika