Lokalni izbori 2018.

Gradsku izbornu komisiju u stalnom sastavu čine predsednik i 15 članova, od kojih svaki ima svog zamenika.
Gradska izborna komisija ima i sekretara, koji ima svog zamenika.
Stručne i administrativne poslove za Gradsku izbornu komisiju obavlja Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda.

E-mail: gradskaizbornakomisija@beograd.gov.rs

Članovi Gradske izborne komisije:

Predsednik
ZORAN LUKIĆ, dipl. pravnik na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo
Zamenik predsednika
NATAŠA ĐUKIĆ, dipl. pravnik na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo

Član
MARKO RADAKOVIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo
Zamenik člana
STRAHINJA DANILOVIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo

Član
JANA LJUBIČIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo
Zamenik člana
BOJANA VIDAKOVIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo

Član
MILOŠ DEJANOVIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo
Zamenik člana
DALIBOR MATIJAŠEVIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo

Član
GAVRILO KOVAČEVIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo
Zamenik člana
MAJA GAVRILOVIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo

Član
MILAN NENADOVIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo
Zamenik člana
KATARINA KUŠAKOVIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo

Član
SRĐAN SMILJANIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo 
Zamenik člana
SNEŽANA ČINGELIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo

Član
MARINA ŠUKOVIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo
Zamenik člana
SANJA LAKIĆ, na predlog Odborničke grupe Aleksandar Vučić – Budućnost u koju verujemo

Član
DUŠAN DINČIĆ, na predlog Odborničke grupe Demokratska stranka
Zamenik člana
MAJA VASIĆ, na predlog Odborničke grupe Demokratska stranka

Član
ALEKSANDRA GOJKOVIĆ, na predlog Odborničke grupe Demokratska stranka
zamenik člana
DRAGAN MARAVIĆ, na predlog Odborničke grupe Demokratska stranka

Član
IRENA LJUBIMIROVIĆ IVANKOVIĆ, na predlog Odborničke grupe Demokratska stranka
Zamenik člana
ĐORĐE KRIVOKAPIĆ, na predlog Odborničke grupe Demokratska stranka

Član
SRĐAN ZORAJA, na predlog Odborničke grupe Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija
Zamenik člana
SUZANA PROTIĆ, na predlog Odborničke grupe Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija

Član
BOŠKO VOJVODIĆ, na predlog Odborničke grupe Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija
Zamenik člana
JOVANA ĐUKIĆ, na predlog Odborničke grupe Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija

Član
GROZDANA BANAC, na predlog Odborničke grupe Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Zamenik člana
 

Član
VUKICA LONČAR, na predlog Odborničke grupe Samostalni DSS
Zamenik člana
VOJKAN TOMIĆ, na predlog Odborničke grupe Samostalni DSS

Član
MARIJA LEKOVIĆ, na predlog Odborničke grupe „Za naš grad”
Zamenik člana
OLIVERA VIŠNJIĆ, na predlog Odborničke grupe „Za naš grad”

Sekretar
SANDRA PANTELIĆ, dipl. pravnik
Zamenik sekretara
MILAN BRKLJAČ, dipl. pravnik

Proverite da li ste u biračkom spisku za područje Beograda

  
  Korisni linkovi