Vladimir Jestratijević

Član Gradskog veća

Rođen je 1948. godine u Zemunu. Završio Desetu gimnaziju u Beogradu 1967. godine, diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1972. godine.

Kao stipendista Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove počeo sa radom u ovom Ministarstvu jula 1972. godine. Dve godine radio u Upravi za kadrove. Posle odsluženja vojnog roka od aprila 1975. do decembra 1998. godine radio u Upravi za suzbijanje kriminaliteta povodom krivičnih dela sa elementom inostranosti u okviru saradnje u Međunarodnoj policijskoj organizaciji – INTERPOL. Više stotina susreta sa predstavnicima stranih policija i učešća na raznim skupovima u zemlji i inostranstvu. Vodio i koordinirao savezne akcije na suzbijanju određenih vrsta kriminaliteta i radio na izradi važnih informativno-analitičkih materijala za savezne i republičke organe.

Od maja do jula 1991. godine učestvovao u zajedničkoj mirovnoj misiji JNA, MUP Republike Hrvatske i SMUP na sprečavanju međunacionalnih konflikata na području Dalmacije - Srpske Krajine, rukovodilac punkta u Zadru. Od oktobra 1991. do aprila 1992. godine bio rukovodilac mirovne misije JNA, MUP Republike Bosne i Hercegovine i SMUP na području Bosne i Hercegovine, sa sedištem u Sarajevu, na sprečavanju međunacionalnih konflikata.

Od aprila 1998. godine do aprila 2002. godine bio konzul-savetnik u Generalnom konzulatu Jugoslavije-Srbije i Crne Gore u Salcburgu, Austrija. Veliko angažovanje na organizaciji protestnih okupljanja naših građana povodom bombardovanja NATO, prikupljanje i slanje humanitarne pomoći u zemlju.

Od jula do decembra 2002.godine zamenik načelnika Uprave za pogranične poslove, strance i putne isprave Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove. Predsednik Savezne komisije za otvaranje i prekategorizaciju graničnih prelaza. Učešće na većem broju međunarodnih sastanaka.

Od 2009. do 2010. godine direktor marketinške agencije ''Vision comunications’’ u Beogradu.

Od januara 2011. sekretar i rukovodilac stručne službe Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), statutarno nadležan za normativno i materijalno-finansijsko poslovanje Partije.

Od marta 2012. član Republičke izborne komisije.

Govori nemački, služi se engleskim jezikom.

Oženjen, dva sina, šest unuka.