Centralna evidencija objedinjene procedure

Sve podatke u vezi sa:

1. izdatim lokacijskim uslovima u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
2. građevinskim dozvolama izdatim u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
3. potvrdama o prijavi početka radova.
4. rešenjima izdatatim u skladu sa čl. 145 Zakona o planiranju i izgradnji.
5. upotrebnim dozvolama

možete pronaći na sledećem linku:  Centralna evidencija objedinjene procedure (CEOP)