Obaveštenje za korisnike prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda je u saradnji sa JKP „Parking servis” do 15. aprila 2023. godine produžio rok važenja invalidske parking karte izdate u JKP „Parking servis“ na osnovu rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu za kalendarsku 2022. godinu svim korisnicima prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji grada Beograda u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima ( „Službeni list grada Beograda”, br. br. 104/2014, 2/2016, 19/2016 ,123/18 i 133/21).