Obaveštenje za korisnike prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda je do 31.12.2021. godine produžio rok važenja invalidskih parking karti izdatih u JKP „Parking servis“ na osnovu rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu za kalendarsku 2020. godinu svim korisnicima prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji grada Beograda.