Referentna kamatna stopa NBS

Referentnu kamatnu stopu NBS možete pogledati ovde.