Upit stanja i elektronsko podnošenje prijava - JIS

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije je uspostavila portal Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije preko koga funkcioniše servis za:
- ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA (PPI-1 i PPI-2),
- ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA ZA EKO NAKNADU,
- ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA ZA KOMUNALNE TAKSE i
- UPIT STANJA OBVEZNIKA za sve obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda koja administrira lokalna poreska administracija na teritoriji Republike Srbije (porez na imovinu, lokalne komunalne takse i naknade). 

Upit stanja i elektronsko podnošenje prijava - Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije