Finansijski plan 2019 - 2021 - javni prihodi

Finansijski plan (2019 - 2021) Sekretarijata za javne prihode možete pogledati/preuzeti ovde: