Danijela Mirjanić

Rođena 4. avgusta 1979. godine. Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu - smer ratarstvo, Univerzitet u Beogradu.

Kao diplomirani inženjer poljoprivrede radila je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Upravi za agrarna plaćanja od 2006. do 2011. godine. Od 2011. do 2016. godine zaposlena u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja prvo u odeljenju za Sudijsko analitičke poslove kao samostalni savetnik , a potom kao inspektor rada u Inspektoratu za rad.

Od juna 2016. članica je Opštinskog Veća GO Savski venac.

Ima položen državni ispit, ispit za službenika javnih nabavki i poseduje sertifikat o pohađanju treninga “Lokal political leaders - Capacitating Womanin Politics” u organizaciji Swedish International centre for Local Democracy (ILCD). Saradnik i rukovodilac na međunarodnim projektima pri Ministarstvu za rad, boračka i invalidska pitanja i međunarodnim projektima u realizaciji GO Savski venac.

Od 2012. do 2016. bila je odbornica u Skupštini opštine Savski venac. Predsednica je Saveta za rodnu ravnopravnost GO Savski venac.

Članica SDP Srbije od 2010. godine.

Govori engleski jezik.

Udata i majka jednog deteta.