Kreditni rejting Beograda

Dokumenta u vezi sa Kreditnim rejtingom Beograda za 2016/2017, 2018/2019, 2020. i 2021. godinu možete pogledati/preuzeti ovde: