Odluke o odobravanju godišnjih programa za 2020. godinu u oblasti sporta

Odluke o odobravanju godišnjih programa za 2020. godinu u oblasti sporta

• Odluka o odobravanju godišnjih programa gradskih granskih sportskih saveza za 2020. godinu kojima se zadovoljavaju potrebe i intersa građana u oblasti sporta u gradu Beogradu XX-02 Broj: 66.2-391;
• Odluka o odobravanju godišnjeg programa školskih sportskih takmičenja Grada Beograda i ostalih programa školskog sporta za 2020. godinu obavlja Beogradska asocijacija za školski sport XX-02 Broj: 66.5-4/19;
• Odluka o odobravanju godišnjih programa beogradskih sportskih društava za 2020. godinu XX-02 Broj: 66.2-322/19;
• Odluka o odobravanju godišnjih programa stručnih poslova u oblasti sporta koje, saglasno Zakonu o sportu i Odluci o zadovoljenju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu, obavlja Sportski savez Beograda u 2020. godini XX-02 Broj: 66.2-325/19;
• Odluka o odobravanju godišnjih programa sportske rekreacije u 2020. godini XX-02 Broj: 66.8-7/19;
• Odluka o odobravanju programa za realizaciju godišnjih programa takmičenja - „Trofej Beograda“ za 2020. godinu XX-02 Broj: 66.4-19/19;
• Odluka o odobravanju godišnjih programa za Univerzitetski sportski savez Beograda za organizaciju studentskih sportskih takmičenja u Beogradu, učešće studenata na međunarodnim sportskim takmičenjima u 2020.godini i organizovanje sportsko rekreativnih aktivnosti XX-02 Broj: 66.2-324/19;
• Odluka o odobravanju programa za velika međunarodna sportska takmičenja i sportska takmičenja od posebnog značaja za Grad Beograd za 2020. godinu XX-02 Broj: 66.6-177/19; Odluka o izmeni odluke o odobravanju programa za velika međunarodna sportska takmičenja i sportska takmičenja od posebnog značaja za Grad Beograd za 2020. godinu;
• Odluka o odobravanju programa i određivanju visine finansijskih sredstava za programe u oblasti sporta koji se realizuju u periodu od 01.-29. februara 2020. godine za učenike osnovnih i srednjih škola u Beogradu XX-02 Broj: 66.2-318/19