Obaveštenje

Obaveštavamo Vas da je Skupština grada Beograda, na sednici održanoj 26. decembra 2022 godine, donela, Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda kojim se utvrđuju cene za usluge za koje su nadležne organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda. U vezi sa tim, obaveštavamo Vas da je došlo do promene u okviru oblasti ličnih stanja građana, tako da od 1. januara 2023 godine, taksa za Izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka na teritoriji grada Beograda, Van sedišta matičnog područja u skladu sa uslovima predviđenim zakonom iznosi 16.101 dinara umesto dosadašnjih 14.211 dinara, a izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka na teritoriji grada Beograda, van sedišta matičnog područja, na zahtev lica  koja nameravaju da zaključe brak od kojih su jedno ili oboje bolesni, stari, nemoćni ili ako postoje drugi opravdani razlozi, zaključenje braka se može obaviti u stanu, domu za stare i nezbrinute, zdravstvenoj ustanovi, kazneno popravnom domu ili na nekom drugom mestu gde borave ova lica, uz obaveznu medicinku dokumentaciju ili drugu dokumentaciju koja opravdava izlazak službenog lica iznosi 330 dinara, umesto dosadašnjih 291 dinara.