Obaveštenje

Skupština grada Beograda, na sednici održanoj 21. decembra 2021. godine, donela je Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda kojim se utvrđuju cene za usluge za koje su nadležne organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda. U vezi sa tim, obaveštavamo Vas da je došlo do promene u okviru oblasti ličnih stanja građana, tako da od 1.januara 2022 godine, taksa za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka na teritoriji grada Beograda, van sedišta matičnog područja u skladu sa uslovima predviđenim zakonom iznosi 14.211,00 dinara umesto dosadašnjih 13.306,00 dinara a izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka na teritoriji grada Beograda, van sedišta matičnog područja, na zahtev lica koja nameravaju da zaključe brak od kojih su jedno ili oboje bolesni, stari, nemoćni ili ako postoje drugi opravdani razlozi, zaključenje braka se može obaviti u stanu, domu za stare i nezbrinute, zdravstvenoj ustanovi, kazneno popravnom domu ili na nekom drugom mestu gde borave ova lica, uz obaveznu medicinku dokumentaciju ili drugu dokumentaciju koja opravdava izlazak službenog lica iznosi 291,00 dinara, umesto dosadašnjih 273,00 dinara..