Obaveštenje o produženju roka za važenje invalidske parking karte

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda  je u saradnji sa  JKP „Parking servis-om “ produžio rok  važenja invalidske parking karte izdate u JKP „Parking servis-u“ na osnovu rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu za kalendarsku 2019. godinu svim korisnicima prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji grada Beograda u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima ( „Službeni list grada Beograda“, br. 104/2014, 2/2016, 19/2016 i 123/18).

Rok važenja je 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”,broj : 29/20)