Obaveštenje za stranke

OBAVEŠTENJE ZA STRANKE
Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove

Zbog aktuelne epidemiološke situacije i pandemije virusa COVID19, u Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove nije moguć prijem stranaka.

Sva pitanja koja se odnose na delokrug rada Sekretarijata, stranke mogu postaviti isključivo elektronski, putem mail-a: urbanizam@beograd.gov.rs.