Podnošenje zahteva posle ukidanja vanrednog stanja

Shodno saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zahtevi sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava po propisima u oblasti finansijske podrške porodici sa decom (naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta, roditeljskog i dečijeg dodatka kao i zahtevi za veštačenje  zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja odsustva sa rada radi posebne nege deteta) podnose se prema uobičajenoj proceduri, koja je bila u primeni do početka vanrednog stanja preko službi dečije zaštite, koje pripadaju opštinama ili gradovima u kojima podnosilac zahteva ima prebivalište. 

Zahtevi se mogu poslati i preporučenom pošiljkom na adrese nadležnih službi dečije zaštite – Sekretarijat za socijalnu zaštitu, 27. marta broj 43-45, 11000 Beograd.

Komisije za veštačenje zdravstvenog stanja deteta u postupku ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, počev od 7. maja 2020. godine, veštače zdravstveno stanje deteta u Filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Mejl adresa prijem.zahteva@beograd.gov.rs više nije u funkciji.