Sektor za inspekcijski nadzor u sportu - Godišnji plan i kontrolne liste

Važeće kontrolne liste se mogu pronaći na internet stranici Ministarstva omladine i sporta na sledećem linku: http://www.mos.gov.rs/o-ministarstvu/odsek-za-inspekcijske-poslove-u-sportu