Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 16. novembar 2020. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu. Prema Zakonu o porezu na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode.