Porez na imovinu za 2021. godinu

U cilju utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu, u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, na sednici Skupštine Grada Beograda održanoj dana 30. novembra 2020. godine, doneta je:
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU („SLUŽBENI LIST GRADA BEOGRADA”, BR. 129/20).