Obaveštenje za podnosioce predloga programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu


Komisija za pregled, vrednovanje i rangiranje podnetnih predloga programa podnetih na javnom konkursu za sufinansiranje programa od javnog interesa u oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu objavljenom 4.1.2021. godine na internet stranici grada Beograda, na osnovu člana 8. stav 2. Odluke o sufinansiranju programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“ br. 119/18) 

objavljuje

Obaveštenje za podnosioce predloga programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu

Pozivaju se podnosioci programa koji se nalaze na predlogu rang-liste predloženih programa i koji su bodovani, objavljenoj na sajtu grada Beograda 29.01.2021. godine da dođu u prostorije Sekretarijata za privredu kako bi Komisiji obavila interviju sa nosiocima programa radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predloga dostavljenih programa.

O tačnom vremenu intervjua podnosioci prgrama biće obavešteni pisanim putem.

Tekst poziva - javnog konkursa

Predlog rang-liste