Uplata prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

Sekretarijat za javne prihode podseća poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 17. februar 2021. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu. 
Za obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije prvog kvartala za 2021. godinu  jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za  2020. godinu. 
Za dobijanje potrebnih obaveštenja građani se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih Odeljenja Sekretarijata za javne  prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda.