Uplata drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 17. maj 2021. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu.
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Napominjemo da poreski obveznik – fizičko lice po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za 2021. godinu ima obavezu da u roku od 15 dana od dana prijema rešenja plati pozitivnu razliku između dospele kvartalne obaveze po rešenju za 2021.godinu i akontaciono plaćene obaveze (iznos obaveze za poslednji kvartal iz rešenja za 2020. godinu).
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.
Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od 8 do 14 časova izuzev SREDE, kada se mogu obratiti od 8 do 18.30 časova.