Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 16. avgust 2021. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu.
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.
Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od 8 do 14 časova izuzev SREDE, kada se mogu obratiti od 8 do 18.30 časova.