Marina Ristić

Rođena 17. aprila 1991. godine u Beogradu. Diplomirala 2014. godine na Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitet u Beogradu.

Radila je u PKB Korporacija A.D. kao pomoćnik rukovodioca na gazdinstvu u biljnoj proizvodnji. Imenovana za člana Veća Gradske opštine Palilula 2016. godine, zadužena za pitanja iz oblasti poljoprivrede i zelenila. Od 2018. godine radila je kao Komunalni inspektor u Gradskoj opštini Palilula.
Ima položen državni ispit i ispit za inspektora.

Govori engleski jezik.

Član je Opštinskog odbora SNS Palilula.