sreda, 9. februar 2022.

Uplata prvog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. februar 2022. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu. 
Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije prvog kvartala za 2022. godinu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za  2021. godinu. 
Za dobijanje potrebnih obaveštenja građani se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih Odeljenja Sekretarijata za javne  prihode, koji su objavljeni na internet stranici Grada Beograda.