Potpisan Sporazum o razumevanju radi unapređenja pristupačnosti biračkih mesta i objekata javne namene - saopštenje

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Grad Beograd, Gradska izborna komisija (GIK), Gradska opština Savski Venac i Gradska opština Vračar potpisali su Sporazum o razumevanju u kome su se saglasili da će ubuduće sarađivati i preduzimati aktivnosti radi unapređenja svih oblika pristupačnosti kako biračkih mesta, tako i objekata javne namene, uključujući fizičku pristupačnost, kao i funkcionalnu pristupačnost za osobe oštećenog vida, sluha i druge oblike invaliditeta, uz punu posvećenost realizaciji dogovorenih aktivnosti i ostvarenju zajedničkih ciljeva.