Vuk Mirčetić

Član Gradskog veća

Vuk Mirčetić je rođen 1989. godine u Beogradu. Akademsko zvanje master ekonomista stekao je na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu. Nakon završenih master studija, upisao je i doktorske akademske studije na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. Na oba fakulteta je položio sve ispite najvišom ocenom.

Član je Srpske napredne stranke. Obavljao je funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije u dvanaestom sazivu, izabran sa liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu”. Od februara 2014. godine do potvrđivanja mandata narodnog poslanika bio je angažovan u Gradskoj opštini Voždovac. Od februara 2017. godine do avgusta 2020. godine bio je i predsednik Saveta za zapošljavanje Gradske opštine Voždovac i sa svojim timom ostvario značajne rezultate u domenu smanjenja stope nezaposlenosti ove beogradske opštine. Osmislio je, koordinirao i implementirao veći broj projekata u različitim oblastima.

Učestvovao je na više od 150 treninga i obuka u organizaciji eminentnih domaćih i inostranih institucija i organizacija. Prvi trening za trenere završio je 2007. godine i radio je kao predavač po pozivu za više organizacija koje se bave obrazovanjem. Na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije radi u nastavi od akademske 2017/18. godine, a 2019/20. godine izabran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast opšti menadžment. Bavi se naučno-istraživačkim radom i do sada je napisao i objavio više od 50 naučnih radova u Srbiji i inostranstvu u različitim kategorijama.

Na sednici Skupštine grada Beograda održanoj 20. juna 2022. godine izabran je za člana Gradskog veća.