Igor Mušić

Član Gradskog veća


Rođen je 1989. godine u Beogradu. Osnovne studije završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru socijalna politika i socijalni rad. Zvanje master prava stekao odbranom master rada na temu demografskih izazova savremenih sistema socijalne sigurnosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 
Društveno i politički aktivan od 2007. godine. Učesnik u izradi velikog broja omladinskih i javnih politika, seminara i edukacija u zemlji i inostranstvu.
Odbornik u Skupštini opštine Vračar od 2012. do 2016. godine. Preduzetništvom se bavi od 2014. godine. 
Presednik Gradskog odbora Beograd Socijaldemokratske partije Srbije.
Za člana Gradskog veća izabran na sednici Skupštine grada Beograda održanoj 20. juna 2022. godine.
Govori engleski i služi se španskim jezikom.