ponedeljak, 8. maj 2023.

Štampa kopije poreskih rešenja na šalterima pošte


 

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava poreske obveznike da, počev od ponedeljka 8. maja 2023.godine, mogu dobiti kopije rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za 2023. godinu za nepokretnosti na teritoriji grada Beograda sa pratećom instrukcijom za plaćanje (uplatnicom) na lični zahtev uz važeću ličnu ispravu koja sadrži JMBG (lična karta ili pasoš) i potpisan obrazac „Informacija o obradi podataka o ličnosti obveznika poreza na imovinu” i obrazac „Pristanak na obradu podataka o ličnosti“ u prostorijama JP „Pošta Srbije” na teritoriji cele Republike Srbije.