PU „Naša radost” - Sopot

Predškolska ustanova „Naša radost”
Kneza Miloša 8, Sopot
tel/faks 8251-038

Direktor: Milica Arsenijević

Informacije o konkursu za upis dece za radnu 2020/2021. godinu mogu se dobiti na sledeći način:
PU „Naša radost” Sopot
Jasmina Sladojević, 062/8068-125
email: vrtic.sopot@gmail.com

Ustanova je osnovana 1970. godine, a od 13. decembra 1978. prerasla je u posebnu ustanovu pod nazivom „Naša radost“. Poseduje tri namenski građena objekta: vrtić "Švrća" u Sopotu, vrtić "Leptirić" u Ralji i vrtić "Veselo detinjstvo" u Maloj Ivanči.
Vaspitno-obrazovni rad ustanova ostvaruje u 29 grupa. Ukupan kapacitet za smeštaj dece je 520 mesta. Ukupan broj zaposlenih radnika je 81.

Oblici rada sa decom su:
- celodnevni boravak (jasle i vrtić);
- pripremni predškolski program - celodnevni i poludnevni.

Objekti:
ŠVRĆA, Sopot-Kneza Miloša 8, tel. 8251-038 (J, V, PPP 4 č, PPP c)
LEPTIRIĆ, Ralja-Vuka Karadžića 4, Ralja, tel. 8257-014 (J, V, PPP 4 č, PPP c)
VESELO DETINJSTVO, Mala Ivanča-Trg bratstva i jedinstva bb, tel. 8253-482 (J, V, PPP 4 č, PPP c) 
MALI POŽAREVAC (J, V, PPP 4)
DUČINA, Dučina (PPP 4 č)
ROGAČA, Rogača (PPP 4 č)
MALI POŽAREVAC, Mali Požarevac (PPP 4 č)
OŠ „Jelica Milovanović“, Đurinci (PPP 4 č)
OŠ „Jelica Milovanović”, Nemenikuće (PPP 4 č)
OŠ „Cana Marjanović”, Stojnik (PPP 4 č)
OŠ „Milorad Mića Marković”, Popović (PPP 4 č)

J – jasle
V – vrtić
PPP c – celodnevni pripremni predškolski program
PPP 4č – četvoročasovni pripremni predškolski program