Carina

MINISTARSTVO FINANSIJA
Kneza Miloša 20, tel. 3614-007, www.mfin.gov.rs

UPRAVA CARINA
Bul. Zorana Đinđića 155 a, www.carina.rs
telefoni 201-5800 za  petocifrene lokale, 3117-272 za četvorocifrene lokale, 2752-066 za lokale carinske ispostave Luka

Carinarnica Beograd
Žorža Klemensoa 37, tel. 2752-066

Carinska ispostava Beograd
Žorža Klemensoa 37, tel. 6308-061 

Carinska ispostava Luka Beograd
tel. 2753-355

Carinska ispostava Aerodrom "Nikola Tesla"
tel. 3195-727

Carinska ispostava "Terminal"
tel. 3164-291

Carinska ispostava "Sajam"
Bulevar vojvode Mišića 14, tel. 2686-529

Carinska ispostava Makiš
Ive Lole Ribara bb, tel. 2577-104

Carinska ispostava Železnička stanica
Savski trg 2, tel. 2628-654

Carinska ispostava Pošta
Savska 2, tel. 2015-800 lok. 11822 

Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora Beograd
tel. 2760-027

Carinska ispostava Skladišta 
Tel. 3779-353