Obnova Terazijske česme

 

Terazijska česma podignuta je 1860. godine po nalogu kneza Miloša za vreme njegove druge vlade kao obeležje njegovog povratka na presto. Oblikovana je u stilu romantizma i jedan je od najznačajnijih i najmonumentalnijih spomenika javne plastike Miloševog perioda u Beogradu. Na ovom mestu nalazila se sve do 1911. godine kada je zbog preuređenja Terazija demontirana i preneta u portu Topčiderske crkve. Na prvobitno mesto na Terazijama vraćena je 1975. godine.

Česma je visoka 6,35 metara. Na gornjem delu stuba nalaze se inicijali M.O. i godina 1860. Plastična dekoracija se sastoji od stilizovanih floralnih elemenata, slepih arkadica i maskerona sa lavljim glavama iz kojih teče voda. Stilski se vezuje sa savremena arhitektonska ostvarenja u Beogradu i upotpunjava sliku umetničkog ukusa i težnji u građevinarstvu i plastici šezdesetih godina 19. veka. Na vrhu se nalazi metalna vaza.

Zbog agresivnih uticaja atmosferskih prilika, kamen je na mnogim mestima bio oštećen, prekriven patinom, a metalna vaza na vrhu bila je veoma zaprljana. Prilikom restauratorskih radova na terazijskoj česmi korišćene su savremene vrste materijala u obliku gotovih mešavina. Na taj način izbegnut je svaki oblik improvizacije koji bi mogao nastati zbog sastavljanja mešavine na licu mesta. Restauraciju je uradio dr Ljubinko M. Dragićević, profesor Bogoslovskog fakulteta.