Rekonstrukcija ulice Kralja Milana

 

Rekonstrukcija ulice kralja Milana počela je 1. avgusta, a završena je 5. oktobra 2002. Izvele su je tri firme, koje su ovaj posao dobile na tenderu: JKP "Beograd-put", PZP "Beograd" i MN "Loznica".

U toku dvomesečnih radova asfaltirano je 1.027 metara kolovoza, ukupne površine 12.500 kvadratnih metara. Rađeno je po savremenoj tehnologiji koja je kod nas prvi put primenjena, sa znatno boljim tehničkim karakteristikama i dužim vekom trajanja nove saobraćajnice.

Obnovljeno je i 14.000 kvadratnih metara trotoara. Raniji, betonski, zamenjeni su pločama, što je celoj ovoj ulici dalo ne samo novi vizuelni efekat, već će i olakšati njeno održavanje. Nova konstrukcija trotoara omogućiće i da se ubuduće sve intervencije na podzemnim instalacijama obavljaju bez oštećenja trotoara, mnogo jeftinije i brže.


Rekonstrukcija je obuhvatila i zamenu 2.200 metara ivičnjaka. Novougrađeni ivičnjaci podignuti su u odnosu na kolovoz da bi se sprečio ulazak vozila na trotoare. Na pešačkim prelazima ivičnjaci su spušteni kako bi se kretanje olakšalo svim pešacima, a posebno hendikepiranim licima. U trotoare su ugrađene i posebne crne "trake vodilje" za slepe i slabovide, koje će ovi naši sugrađani osetiti prilikom hodanja.

Za ove radove potrošeno je 4.000 kubnih metara šljunka i 2.500 kubika kamenog agregata.
Uporedo sa rekonstrukcijom ulice sanirane su i instalacije na ovom potezu. Ugrađeno je 15 hiljada metara novih cevi za potrebe budućih instalacija PTT-a, optičkih kablova, semaforskih i sličnih instalacija. Na uličnu mrežu kišne kanalizacije povezano je 80 oluka. U kolovoz je postavljeno 60 novih slivnika, uz zamenu još 12 poklopaca na postojećim šahtovima. Postavljeno je i 700 metara novih vodovodnih cevi prečnika 300 milimetara, obnovljeno 70 kućnih vodovodnih priključaka, premešteno 14 semafora...