Obnovljeno Beogradsko dramsko pozorište

 

Renovirano Beogradsko dramsko pozorište otvoreno je 17. aprila 2003. predstavom "Federik ili bulevar zločina" Erika Emanuela Šmita, savremenog francuskog dramatičara, u režiji Milana Karadžića.

- Ja ne otvaram pozorište. Otvoriće ga predstava, otvorićete ga vi u interakciji sa predstavom - rekao je Nebojša Bradić, upravnik BDP,na otvaranju renovirane zgrade Pozorišta.

Prva ozbiljna rekonstrukcija u istoriji BDP-a temeljno je urađena. Radovi su se odvijali na celokupnoj površini objekta. Detaljno su rekonstruisane velika i mala scena zajedno sa tehničkim prostorijama, predfoajeom, foajeom. Obnovljene su 153 prostorije, obrađeni su svi zidovi, plafoni i podovi, ugrađeno je 100 prozora, 80 aluminijumskih vrata...

U objektu je razvedeno više od 50 kilometara različitih kablova, ugrađeno je 1500 svetiljki, sve sale i foajei su klimatizovani. Tu su još i radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, moderno opremljeni toaleti s instaliranim kabinama sa posebnom opremom za hendikepirane, kao i brojni drugi vidljivi i nevidljivi detalji. A sve na nivou visokih evropskih standarda.