Tranzitno orijentisan razvoj Beograda - Dijalog između predstavnika Svetske banke i Grada Beograda u periodu maj-decembar 2017. godine (Finalni izveštaj)