Palilula

Takovska 12, centrala: 3236-221
Predsednik Opštine: Miroslav Ivanović, 3243-118, 3243-119
www.palilula.org.rs

Opština Palilula zauzima površinu od 44.661 ha, na kojoj živi oko 180.000 stanovnika.

Naziv je nastao po tome što je, u vreme vladavine Turaka, u varoši bilo zabranjeno pušenje i bilo kakva upotreba duvana na ulicama, zbog opasnosti od požara. Oni koji nisu mogli bez lule, da bi je zapalili, morali su da idu van gradskih zidina. Jedno od tih mesta gde su odlazili bila je i današnja Palilula. Kao beogradska opština postoji od 1957.

Slava opštine Palilula je Markovdan, 8. maj.