Rakovica

Miška Kranjca 12, centrala: 3051-788
Predsednik Opštine: Miloš Simić, 3051-700
www.rakovica.rs

Opština Rakovica zauzima površinu od 3.036 ha, na kojoj živi 97.752 stanovnika.

Ime Rakovica prvi put se pominje u turskom popisu stanovništva iz 1560. kao selo Vlaha. Po predanju, mesto je dobilo ime po - rakovima, stanovnicima potoka koji je proticao kroz naselje. Do 1952. Rakovica je pripadala raznim rejonima, a od 1952. do 1960. bila je zasebna opština. Od 1960. je u sastavu opštine Čukarica, da bi ponovo postala samostalna opština od 1974.

Dan opštine je 14. oktobar, Pokrov presvete Bogorodice.