Grocka

Grocka, Bulevar oslobođenja 39, centrala: 8501-312
Predsednik Opštine: Dragan Pantelić, 8501-221, 8501-609
www.grocka.rs

Opština Grocka zauzima površinu od 28.923 ha, na kojoj živi 75.466 stanovnika.

Ime današnje varoši prvi put se pominje 878. godine pod slovenskim nazivom Gardec. U doba turske uprave (po popisu stanovništva iz 1528) naselje je nosilo ime Hisarlik. Opština je osnovana 1955. od kada je pristupila zajednici beogradskih opština.

Dan opštine, kao i opštinska slava, je Sveta Petka, 27. oktobar.