Lazarevac

Lazarevac, Karađorđeva 42, centrala: 8123-191
Predsednik Opštine: Bojan Stević, 8121-503
lazarevac.rs

Opština Lazarevac zauzima površinu od 38.351 ha, na kojoj živi oko 62.000 stanovnika.

Naselje Lazarevac nastalo je iz sela Šopića (danas predgrađa Lazarevca) koje je 1882. proglašeno za varošicu i središte sreza, a 1889. naraslo naselje dobija ime Lazarevac. Opština je osnovana 1957. kao opština u sastavu sreza Valjevo, a u sastavu beogradskih opština je od 1971.

Dan opštine je slava Vidovdan, 28. jun.