utorak, 31. oktobar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za zonu višeporodičnog stanovanja uz Novu kumodrašku ulicu

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 24. Oktobra 2017.god. utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije za zonu višeporodičnog stanovanja uz Novu Kumodrašku ulicu, Gradska opština Voždovac i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA ZONU VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA UZ NOVU KUMODRAŠKU ULICU, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 1. novembra do 1. decembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 14. decembra 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 1. decembra 2017. godine.