sreda, 14. februar 2018.

Sekretarijat za privredu

Javni poziv za prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2018.

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2018. godinu, broj: 3-104/18-GV od 02.02.2018. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-1471/18-G od 12. februara 2018. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu

objavljuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA 
ZA 2018. GODINU

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme za pčelarstvo i to:
– deset košnica tipa „Dadant - Blatt″(DB), tipa „Langstrot – Rut”(LR) ili tipa „Farrar″ sa pripadajućim ramovima; 
– vrcaljka (ručna ili električna);
– električni otklapač saća (automatski ili poluautomatski);
– topionik za vosak.
Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice - nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna dodeljuju se u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatljivih troškova nabavke opreme koja je predmet ovog Javnog poziva (iznos 80%, ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos podsticajnih sredstava). Maksimalni iznos podsticajnih sredstava iznosi 65.000,00 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 5. april 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 011/715-7399, 011/715-7392, 011/715-7831.

Tekst javnog poziva i prateću dokumentaciju (prijava i izjava) možete preuzeti ovde: