utorak, 13. mart 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna PDR četiri mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac, naselja Padina

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 6. marta 2018. godine, utvrdila je javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije četiri Mesne zajednice opština Zvezdara i Voždovac, naselje Padina, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ČETIRI MESNE ZAJEDNICE OPŠTINA ZVEZDARA I VOŽDOVAC, NASELJE PADINA

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 15. marta do 17. aprila 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu) 26. aprila 2018. godine.u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 17. aprila 2018. godine.