četvrtak, 14. jun 2018.

Sekretarijat za privredu

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2019. godinu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu

objavljuje


JAVNI POZIV
za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2019. godinu

Tekst janog poziva i prateću dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde: