ponedeljak, 3. septembar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid u PDr bloka između ulica Koste Nađa, Semjuela Beketa, Miroslava Krleže i Pupinove u Mirijevu

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 30. avgusta 2018. godine, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim

oglašava

RANI JAVNI UVID U
plan detaljne regulacije bloka između ulica Koste Nađa, Semjuela Beketa, Miroslava Krleže i Pupinove u Mirijevu, Gradska opština Zvezdara

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 10. do 24. septembra 2018. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, ul. 27. marta br. 43-45 (sala II u suterenu).
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 24. septembra 2018. godine.