nedelja, 14. oktobar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ŠIREG PODRUČJA UZ ULICU VOJVODE STEPE-CELINA III/1, BLOKOVI 65 I 66, GO VOŽDOVAC

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 25. septembra 2018. godine, utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – celina III/1, blokovi 65 i 66, Gradska opština Voždovac i na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/15)
oglašava

JAVNI UVID

U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ŠIREG PODRUČJA UZ ULICU VOJVODE STEPE-CELINA III/1, BLOKOVI 65 I 66, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

1.    JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 15. oktobra do 15. novembra 2018. svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2.    JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na XX. spratu), 29. novembra 2018. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3.    Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 15. novembra 2018. godine.