ponedeljak, 28. januar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR bloka između Bulevara kralja Aleksandra i ulica Sinđelićeve, Niške i Sredačke

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 17. januara 2019. godine, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 i 83/18) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim

oglašava

RANI JAVNI UVID
POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU
BULEVARA KRALJA ALEKSANDRA I ULICA SINĐELIĆEVE, NIŠKE I SREDAČKE, GRADSKA OPŠTINA VRAČAR

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (u suterenu), od 28. januara do 11. februara 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta 43-45 (u suterenu). 
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 11. februara 2019. godine.