nedelja, 24. mart 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

javni uvid u nacrt PDR kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 7. marta 2019. god. utvrdila je Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u bloku 42 na Novom Beogradu, Gradska opština Novi Beograd, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 i 83/18)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA AUTOBUSKE I ŽELEZNIČKE STANICE U BLOKU 42 NA NOVOM BEOGRADU, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (u suterenu) od 25. marta do 25. aprila 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. 

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 16. maja 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 25. aprila 2019. godine.