petak, 9. avgust 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 42/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
27. marta br. 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 42/19 – Izrada projekta sistema video nadzora u Prihvatilištu za decu Beograda

Poziv i dokumentacija vezana za javnu nabavku