ponedeljak, 12. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 42/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 42/19 – Nadogradnja telefonske centrale CISCO u objektu Kraljice Marije 1

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku