utorak, 13. avgust 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/18

GRADSKA  UPRAVA  GRADA  BEOGRADA 
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
27. marta 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/18 - Osiguranje građevinskih objekata (stambenih zgrada i stanova) u javnoj svojini grada Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku