sreda, 14. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 40/18


GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove


objavljuje

P O Z I V
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 40/19 - JBOD („just bunch of disk“) uređaji – server sa diskovima

 

Poziv i konkursna dokumentacija